Provoz a správa
webových aplikací

Vaše aplikace musí být provozována bez chyb, s maximální dostupností. Je nutné umět reagovat co nejrychleji na aktuální požadavky klientů a tomu přímo úměrně přizpůsobovat výkon, prostor, dostupnost.

Správa a údržba

Spravujeme výhradně aplikace, které známe, jenž jsme programovali. Jedině tak se můžeme zaručit za jejich funkčnost, stabilitu, bezpečnost, s rychlou realizací požadovaných změn aktuálním potřebám.

Hosting

Provoz aplikací zajišťujeme a spravujeme na vlastních serverech. Jedná se zpravidla o virtuální servery pro zajištění maximální dostupnosti, bezpečnosti a jednoduchosti v navyšování výkonu, případně jeho degragace při očekávaném poklesu využití. Využíváme k tomu privátní cloudové řešení, pronajímáme si hardware od společností, které nám dokáží nabídnout maximum v poskytnutí kvality datových center, nepřetržitém supportu a garance okamžité výměny komponent, Anti-DDoS, mnohonásobnou zálohu a redundanci, rozložením do více nezávislých lokalit s kvalitní konektivitou.

Bez kvalitního hostingu a lidí, kteří se o servery starají, to nejde. Spolehněte se na ty, kteří věnují svůj čas bezproblémovému chodu a pokud už k problému dojde, řeší jej bezodkladně.